De ulike fasene i en inkassosak

Det er flere faser i inkasso-prosessene

Her er de viktigste tingene å huske på:

Når det sendes purring/inkassovarsel, er det tre viktige ting å huske på: Varselet skal sendes i post/Digipost, det skal være minst 14 dagers forfall og det skal komme tydelig frem at dette er et inkassovarsel. Informer også om at kravet sendes til inkasso dersom betalingsfristen ikke overholdes.

Neste fase er at inkasso-selskapet overtar saken og behandler den som en utenrettslig inkassosak. Kravet sendes til skyldner med et tillegg av salær, størrelsen på dette avhenger av hvor stor fakturaen er. Det er Finansdepartementet som fastsetter salærer og forsinkelsesrenter. I denne perioden forsøker vi å nå debitor via brev, telefon og sms for å finne en løsning. 

Rettslig inkasso er siste utvei der ingen andre tiltak har ført frem til løsning. Her gjøres en vurdering om det er verdt å kreve inn fakturabeløpet via namsmannen. Vurderingen går bl.a. ut på å finne ut om det er noe å hente hos kunden. Dersom kunden er uenig i kravet, må saken uansett inn for forliksrådet. Det mest vanlige er da at det gjennomføres en utleggsforretning, som sikrer pengene gjennom å ta pant i eiendom, kjøretøy el.l., eventuelt å hente inn verdiene i form av trekk i lønn og trygdeytelser.

Husk at rettslig inkasso ikke alltid garanterer at du får inn alt du har utestående, og det kan innebære en viss økonomisk risiko. Våre saksbehandlere vil i løpet av prosessen kunne råde dere til å ta de beste avgjørelsene underveis i prosessen.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om inkassoprosessene!

Kontakt oss

  • Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon av hensyn til sikkerhet og personvern.