Gode råd er ikke alltid dyre

Hva gjør du når inkassovarselet kommer i posten?

Det er blitt veldig vanlig at ubetalt faktura purres kun en gang før sak går til Inkasso. Purringen som du mottar er da et inkassovarsel. Dersom inkassovarselet ikke betales til forfall, blir kravet registrert til Inkasso. Dette kan bli dyrere enn du tror. Når du har fått en inkassosak, sendes det en betalingsoppfordring til deg som gjelder hovedkrav, lett inkassosalær og forsinkelsesrente på 8,75% pr.dags dato. Forsinkelsesrenten fastsettes ut fra styringsrenten. Tidspunktet for endring er 1.januar og 1.juli.

Inkassosalær fastsettes etter beløp på hovedkrav. Salæret dobler seg dersom kravet ikke er fullt betalt innen 42 dager etter forfall på faktura. Minste inkassosats er kr. 350 for privatpersoner og kr. 525 for næring. Dette i henhold til salærtabell 2019. Minste inkassosats gjelder hovedkrav opp til kr. 2500,- (0,5 x inkassosats)

Se salærtabell

Dersom debitor er næringsvirksomhet påløper betalingsanmerkning 30 dager etter forfall på faktura når saken er registrert til Inkasso.Inkassosatsen pr. 01.01.2019 er kr 700,-Maksimale beløpssatser for debitors erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader er for det enkelte krav:

Regjeringen.no

Lovdata

Kan du ikke betale betalingsoppfordringen?

Det finnes muligheter selv om du har fått en inkassosak. Den beste løsningen er å betale raskt og innen forfall slik at du slipper ytterligere omkostninger og renter. Dersom du ikke får til dette, kan du inngå en betalingsavtale og vise betalingsvilje ved å overholde avtalen. Det du må vite er at tungt salær påløper uansett på dag 43 og dette og må beregnes dersom avtale går utover dette. Om avtalen går utover 4 avdrag kan avdragssalær på inntil 1,5 ganger inkassosatsen påløpe. Inkassosatsen på kr 700,- noe som betyr at en avdragsordning kan koste kr 1050,- ekstra dersom ordningen løper over 4 avdrag.

Ved å utsette betaling, utsetter man problemet og det blir bare større. Når saken ikke løser seg som betalt, foretas en rettslig vurdering. Det sendes et varsel om rettslig pågang med ny frist for betaling.

Uløst sak sendes over til Namsmann for rettslig inndrivelse. Utfallet kan bli lønnstrekk, utlegg i bil, hus eller annen eiendom. Omkostninger for rettslig inndriving er gebyr for skriving av begjæringen i tillegg til rettsgebyr til staten. I tillegg påløper betalingsanmerkning 30 dager etter rettslig skritt på privatpersoner. For næringsdrivende rapporteres betalingsanmerkning første gang 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt.

Konsekvensene kan bli store dersom du legger regningen nederst i papirbunken for å utsette et problem som ikke forsvinner. Vårt råd til deg som har ubetalte krav. Ta kontakt for løsning. Ikke la ballen rulle. Ta grep i dag og bli kvitt bekymringen i morgen!

Eksempel på rettslige omkostninger ved rettslig inkasso:

Forliksklage 1322,- Offentlig gebyr
Skriving av forliksklage 1150,- Gebyr til inkassobyrå
Utleggsbegjæring 1955,- Offentlig gebyr
Skriving av utleggbegjæring 1150,- Gebyr til inkassobyrå
Tvangssalg løsøre 3967,- Offentlig gebyr
Tvangssalg av fast eiendom 8510,- Offentlig gebyr

Hvorfor bruke et Inkassobyrå?

Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav.

Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Vi i Øst Inkasso AS ivaretar debitorene og kundene våre på en ansvarlig og profesjonell måte og ønsker å finne de gode løsningene for alle parter.

Kontakt oss