Hvordan kan du utnytte muligheten for vår selvbetjente kanal InfoCenter?

InfoCenter, som alle våre kunder har tilgang til, gir mer informasjon enn kun å legge inn nye saker. Her viser vi deg hvordan du kan få mer ut av siden din.

Opplasting av skriftstykker

Det er viktig for oss at vi får grunnlaget for inkassosaken. Noen kunder sender grunnlaget til oss og lar oss registrere saken. Til dere som gjør det selv kan faktura og eventuelt inkassovarsel lastes opp øverst på siden (gul boks – grønn pil).

Dersom dere varsler selv, husk de tre kravene som må følges for korrekt inkassovarsling. Det må komme tydelig frem at det er et inkassovarsel. Det skal sendes pr. post eller til digital postkasse og ha minst 14 dagers betalingsfrist.

 

Statistikk

Nederst på Min Side ligger statistikk. Ved å klikke på «saksstatistikk» får dere opp alle saker som har vært hos oss, hvilke som er avsluttet med ulike årsaker og hvilke som er aktive. Øverst kan dere velge periode dere ønsker statistikk for.

 

Avregningsoppgaver

Pga personvern sender vi ikke lenger avregningsoppgaver pr epost til våre kunder. Vi sender info om beløp, detaljoversikten finner dere under rapporter / lagrede rapporter. Her finner dere en pdf, og dermed har dere også et arkiv hos dere over alle innbetalinger fra oss.

 

 

Direkte betaling

Noen ganger betaler kunden direkte til dere, enten deler av kravet eller hele kravet. Da kan dere i InfoCenter velge hvilken sak det gjelder, og nede på siden under Melding ligger det mulighet for å registrere Direkte betaling. Her fører dere inn dato for innbetaling og beløp, og trykker send. Resten tar vi oss av