Ingen faste kostnader hos oss

Øst Inkasso AS, som er eid av Sparebanken Øst, er et inkassoselskap som ikke belaster kundene med faste kostnader.

Ingen årsgebyr eller andel av fakturabeløpet, hele hovedstolen tilbakeføres til kunden når saken er løst. Enklere og rimeligere blir det ikke.

Vi følger god inkassoskikk

Vi følger god inkassoskikk, og forholder oss til satsene som blir bestemt av Justis- og beredskapdepartementet hvert år. Gebyrer og salær belastes skyldner, og vi kan om ønskelig sende inkassovarsel for våre kunder.

Vi jobber aktivt for å finne gode løsninger på et tidlig tidspunkt, slik at våre kunder kan opprettholde en god likviditet. Hos oss kan du starte prosessen 14 dager etter forfall på faktura. Vi sender inkassovarsel som 1. purring. Ved å sende inkassovarsel forstår kunden at det ikke nytter å utelate betalingen. Inkassovarsel er ikke en del av den faktiske inkassoprosessen, varselet betyr at kunden får enda en sjanse til å gjøre opp for seg. Når faktura oversendes til inkasso vil det påløpe større kostnader, og derfor velger mange å betale når de mottar inkassovarsel.

I de tilfeller der fordringen ikke betales innen forfall på et inkassovarsel, registreres saken til inkasso, og vi sender en betalingsoppfordring med 14 dagers frist. Vi tilbyr profesjonell hjelp til å kreve inn fordringen på en god måte. Vi finner den beste løsningen for deg og din kunde.

Dersom skyldner ikke velger å gjøre opp for seg frivillig, kan vi se det nødvendig å tvangsinndrive kravet. Vi sender da et varsel om at rettslig inndrivelse vil bli iverksatt dersom betaling ikke skjer. Saken går da over til rettslig inkasso, og følges videre opp av våre saksbehandlere med bred kompetanse i faget.

Status på sakene dine

Du kan finne status på saken via vårt Infocenter, eller du kan ta kontakt med oss via mail eller tlf. så hjelper vi deg gjerne med svar på dine spørsmål.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!