Jeg har fått inkassovarsel

- hva gjør jeg?

Dersom du er uenig i kravet må du umiddelbart ta kontakt med oss enten på tlf, mail eller brev. Dokumenter så godt som mulig ditt syn på saken. Dersom innsigelsen din ikke åpenbart er grunnløs, blir kravet ditt sett på som omtvistet. Kravet blir dermed ikke drevet inn gjennom ordinær inkasso, men blir oversendt forliksrådet for en rettslig avgjørelse.

Vi sender ut inkassovarsel i posten, og det er ditt ansvar å opplyse om riktig adresse til kreditor.

Dersom du ikke overholder fristen for betaling, påløper det forsinkelsesrenter og inkassosalærer. Beløpene her avhenger av hvor stort kravet er og fastsettes hvert år av Finansdepartementet.

Om du er enig i kravet du har fått, men ikke har mulighet til å betale – ta kontakt med oss. Vårt mål er å finne en løsning som både du og kreditor kan leve med.

Dersom du velger å ikke foreta deg noe, kan saken etter hvert bli sendt rettslig til forliksrådet eller namsmannen, og nye gebyrer og salærer vil påløpe saken din.

Oppsummert betyr dette at du bør ta kontakt med oss eller kreditor så fort som mulig, slik at saken løses før den går til inkasso.

Ta kontakt med oss