Jeg har fått inkassovarsel

- hva gjør jeg?

Dersom du er uenig i kravet må du umiddelbart ta kontakt med oss enten på tlf, mail eller brev. Dokumenter så godt som mulig ditt syn på saken. Dersom innsigelsen din ikke åpenbart er grunnløs, blir kravet ditt sett på som omtvistet. Kravet blir dermed ikke drevet inn gjennom ordinær inkasso, men blir oversendt forbrukerrådet for en rettslig avgjørelse.

Vi sender ut inkassovarsel i posten, og det er ditt ansvar å opplyse om riktig adresse til kreditor.

Dersom du ikke overholder fristen for betaling, påløper det forsinkelsesrenter og inkassosalærer. Beløpene her avhenger av hvor stort kravet er og fastsettes hvert år av Finansdepartementet.

Dersom du er enig i kravet, men ikke har mulighet til å betale kan du ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning mht betaling. Vårt mål er alltid å finne en løsning som både du og kreditor kan leve med. Dersom du velger å ikke foreta deg noe vil saken etter hvert bli behandlet at forliksrådet, og nye, større gebyrer vil påløpe.

Oppsummert betyr det dermed at du bør ta kontakt med oss eller kreditor så fort som mulig slik at saken løses før den går til inkasso!

Ring oss gjerne slik at våre saksbehandlere kan veilede deg best mulig.