Kundeservice

Har du fått et inkassokrav av oss? Vi er her for å hjelpe deg. Under finner du svar på mange av dine spørsmål, men ønsker du snakke med oss eller skrive til oss, finner du informasjon om dette nederst på siden.

Kundeservice – ofte stilte spørsmål

 • Jeg vil gjerne betale
  • Bruk informasjonen du har fått av oss, bruk helst kid eller påfør saksnummeret.  Dersom du ikke har betalingsinformasjonen tilgjengelig kan du ta kontakt med oss på tlf 32 99 11 98 eller på post@oestinkasso.no

 • Jeg kan ikke betale – hva gjør jeg?
  • Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å betale inkassokravet. Ta kontakt med oss slik at vi kan finne plan som du kan gjennomføre.

 • Kan jeg få betalingsutsettelse hos dere?
  • Dersom du ser at du ikke klarer å betale innen fristen, er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig slik at vi sammen kan finne ut hva dere kan betale.

 • Jeg har betalt kravet mitt
  • Ring oss på tlf 32 99 11 98 så finner vi ut hva status på inkassosaken din er. Send oss gjerne kvittering på post@oestinkasso.no først. Dersom du har betalt etter forfall kan det ha påløpt både renter og gebyrer.

 • Kravet mot meg stemmer ikke
  • Dersom du mener at kravet er feil, er det viktig at du tar kontakt med oss på
   tlf 32 99 11 98 så fort som mulig. Vi vil da ta kontakt med kreditor og stoppe inkassoprosessen inntil vi får klarhet i kravet. Merk at dersom kreditor kan vise til at kravet er riktig, vil inkassoprosessen fortsette

 • Jeg har fått et inkassovarsel fra dere
  • Vi sender ut inkassovarsel på vegne av våre kunder før saken går til inkasso. Dette vil i mange tilfeller erstatte vanlig purring, og har en betalingsfrist på 14 dager. Dersom fristen for betaling ikke overholdes, sendes saken til inkasso og det påløper gebyrer og renter.

 • Jeg har mottatt en betalingsoppfordring
  • Det betyr at saken din har gått til inkasso. Ring oss på tlf 32 99 11 98 for å se på muligheter for å unngå rettslig inndriving.

 • Hva skjer hvis jeg unnlater å betale?
  • Det beste er selvfølgelig å betale det du skylder innen betalingsfristen. Dersom du ikke har anledning til det er beste om du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

   Konsekvensene ved å ikke betale innen fristen er at salærer og renter blir lagt til fakturabeløpet, og rettslig inndriving blir igangsatt. Ta derfor kontakt med oss på tlf 32 99 11 98 slik at vi sammen kan finne en løsning.