La inkassovarsel erstatte purring

Vi anbefaler deg å forkorte inndrivelsesprosessen for bedre likviditet. Send inkassovarsel 14 dager etter forfall på faktura.

Vi anbefaler deg å forkorte inndrivelsesprosessen for bedre likviditet.

Send inkassovarsel 14 dager etter forfall på faktura. Det foreligger ingen regel om at faktura må purres før inkassovarsel sendes.

Det er imidlertid strenge formkrav som stilles til inkassovarselet som vi sørger for å etterleve.

Det må komme tydelig frem at det er et inkassovarsel. Kun inkassovarsel skal stå i headingen. Det skal sendes pr. post eller til digipost / digital postkasse og ha minst 14 dagers betalingsfrist.

Dersom man skal ta purregebyr må inkassovarselet sendes minimum 14 dager etter forfall på faktura. Inkassovarsel uten gebyr kan sendes dagen etter at fakturaen har forfalt.

Varselet må vise tydelig hva kravet gjelder og fakturadato.

Dersom ikke skyldneren gjør opp for seg innen fristen, kan inkassoprosessen settes i gang med de ekstra salærene og tiltakene det medfører. Vi ser derfor at mange velger å betale ved mottak av inkassovarsel.

Les mer om satsene her

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!