Våre tjenester

Øst Inkasso tilbyr en rekke tjenester innenfor økonomi og inndrivelse av gjeld for bedrift.

Inkasso

Med inkasso menes inndrivelse av gjeld og fordringer som ikke blir betalt innen forfall.

Øst Inkasso kan hjelpe deg/dere med å kreve inn utestående fordringer/beløp. Vi bistår med alle stadier innen inkasso. Du/dere vil få en fast saksbehandler som jobber med dine saker, og vi tilbyr en rask og effektiv innfordringsprosess. Ved å være tidlig ute vil vi oppnå en høyere løsningsgrad. Betalingsviljen og evnen til skyldnerne blir ofte redusert etter hvert som tiden går. Hvis ikke utestående fordringer/beløp blir raskt betalt, vil vi sørge for å ta pant i verdier som tilhørere skyldner, og vi vil sørge for at formuesgoder det er tatt pant i blir solgt. Rettslig pågang kan være nødvendig for å få innfridd utestående fordringer.

Vi benytter et velfungerende datasystem, som kan skreddersys etter dine/deres ønsker og behov. Våre medarbeidere har lang erfaring innen alle typer innfordringarbeid. Vi kan også tilby våre kunder et Info Center, hvor man kan logge seg på elektronisk og følge sine saker.

Vi kan bistå med før-inkasso og purreservice. Vi har god erfaring med at dersom det er et inkasso-selskap som henvender seg til skyldner vil dette øke betalingsviljen hos skyldner betydelig. Utestående fordringer kan være en økonomisk belastning og risiko for bedrifter. Ved å være tidlig ute med å ta kontakt med skyldnerne vil dette føre til lavere mislighold, og raskere betaling av utestående fordringer.

Øst Inkasso har etablert effektive rutiner også for behandling av før-inkasso/purresaker.

Oppsøk

Vi har et nettverk for å utføre oppsøkende virksomhet i store deler av landet, samt ansatte med lang erfaring innenfor området.

Juridisk bistand

Øst Inkasso samarbeider med Fulford Pettersen & Co Advokatselskap. De bistår våre kunder med de utfordringer de måtte støte i innfordringsprosessen som krever juridisk bistand da utover normal inkassohåndtering.

Fulford Pettersen & Co har vært aktive i Drammen fra etableringen i 1994 og har god kjennskap til det lokale markedet. De har kontorer sentralt i Drammen. Firmaet består i dag av 20 medarbeidere, 16 advokater og 4 i administrasjonen, alle med forankring til Drammens-regionen. Firmaet bistår sine klienter innenfor et bredt spekter av juridiske fagområder, med hovedvekt på forretningsjuridiske spørsmål.

Overvåk

Gamle saker må også følges opp med jevne mellomrom. Skyldners økonomiske situasjon kan endre seg, og da er det viktig å følge opp skyldnerne, og å unngå at fordringene blir foreldet. Vi kan følge opp langtidsovervåking av tidligere tapsførte krav, samt vurdere kredittverdigheten og betalingsevnen til skyldneren for å redusere tap for kunden.

Vår kundebehandling

Vi er opptatt av å ta vare på våre kunder og få til et godt samarbeid. Vi ønsker også å ta vare på våre kunders kunder (skyldnerne), slik at de skal føle seg ivaretatt på en profesjonell måte. Vi ønsker å skape gode resultater for våre kunder, og gjennomføre saksbehandlingen etter kundenes ønsker.

Våre ansatte ønsker å være en bidragsyter til at misligholdet går ned og at tapene reduseres. Dette i tillegg til at vi utfører en profesjonell og effektiv innfordringsprosess.

Lover og regler

Øst Inkasso forholder seg til gjeldende regelverk vedrørende inkasso.

Dette er blant annet:

  • lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)
  • forskrift til inkassoloven mm (inkassoforskriften)
  • lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
  • lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)
  • lov om domstolene (domstolloven)
  • finanstilsynets rundskriv

Øst Inkasso utøver god inkassoskikk.

Bli kunde hos Øst Inkasso

Hos oss er det ingen faste kostnader. Ta kontakt med oss så forteller vi deg mer om våre løsninger!

Bli kunde