Viktige regler for en god og effektiv saksgang

Alle ønsker vel en rask innkreving av utestående beløp?

For at vi kan kreve inn utestående raskest mulig, er det viktig med god og riktig informasjon til oss. I tillegg til at vi trenger kopi av faktura og eventuelt inkassovarsel, trenger vi tlf.nr. og epost til deres kunder. For å finne skyldnere som har flyttet når vi får post i retur, eller om vi etter hvert skal gå til rettslige skritt, trenger vi også personnummer. For firma trenger vi organisasjonsnummeret til deres kunder.

I saker der det er to skyldnere, f.eks. en leiekontrakt, kan vi sende krav til begge skyldnere under forutsetning av at begge har skrevet under på leiekontrakten. Dersom kun en har skrevet under, skal faktura og inkassovarsel kun sendes til den som har underskrevet kontrakten. I disse tilfellene ønsker vi også en kopi av leiekontrakten, slik at vi kan gi best mulig hjelp til å løse saken.